Webové aplikace

S rozvojem vysokorychlostního Internetu se otevřely možnosti používat internetové prohlížeče pro přístup k velmi komplexním internetovým stránkám, které dokáží nahradit celé programy, které by jinak měl uživatel nainstalované lokálně na svém počítači. Obvykle se nazývají webové aplikace. 

Pro jejich spuštění je tedy nutné mít nainstalován internetový prohlížeč a mít funkční připojení k internetu. 

Používání webových aplikací má v porovnání s lokálně instalovanými programy své výhody. Patří mezi ně:

  • nezávislost na konkrétním počítači
  • menší nároky na výkon počítače
  • aktuálnost aplikace
  • možnost jednoduše sdílet údaje, případně online spolupracovat

 

V současnosti vám naše společnost nabízí tyto webové aplikace:

Evidence docházky online

ValetMark PaM WebApp - prohlížení mzdových a personálních údajů zaměstnanců

Reporting účetních výkazů

 

V případě zájmu, objednání prezentace či jakéhokoliv dotazu k nabízeným webovým aplikacím kontaktujte prosím náši hot-line podporu.