eNeschopenka

Aktualizováno 18.12.2019

Od 1. ledna 2020 začne ČSSZ poskytovat zaměstnavatelům informace o dočasných pracovních neschopnostech (DPN) zaměstnanců prostřednictvím tzv. eNeschopenky.

 

Namísto papírové neschopenky se ke mzdovým účetním dostane informace o DPN elektronickou formou a to buď prostřednictvím internetového portálu, nebo datové schránky.

 

Podrobné informace najdete na stránkách ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka

 

Pro zaměstnavatele také na : https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

 

Doporučujeme uživatelům, aby si podali žádost o zasílání notifikací o DPN zaměstnanců do e-mailu nebo do datové schránky (případně do obou) a zaregistrovali se k využívání služby e - Podání DZDPN

 

Zaregistrovat se a podat žádost lze například pomocí Průvodce pro zaměstnavatele a účetní firmy, jak získat informace o neschopenkách zaměstnanců na:

https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/pruvodce-pro-zamestnavatele-a-ucetni-firmy-jak-ziskat-informace-o-neschopenkach-zamestnancu

 

 

Práce s eNeschopenkami ve mzdovém software Valet Mark:

 

Program mzdovým účetním zobrazí a nabídne k dalšímu zpracování údaje o dočasných pracovních neschopnostech, které ČSSZ zaměstnavateli poskytne prostřednictvím služby ePodání.

 

V případě, že zaměstnavatel používá pro získávání informací o DPN službu pro elektronická podání APEP, se program Valet Mark připojí k rozhraní služby a načte data DPN za období. Načítání údajů o DPN může být automatické, podmínkou ovšem je, že vzhledem k zásadám GDPR, musí mít zaměstnavatel kromě stávajícího podpisového certifikátu pro ePodání navíc k dispozici svůj vlastní šifrovací certifikát.

 

Pro elektronickou komunikaci s portálem ČSSZ prostřednictvím ePodání jste dosud potřebovali tyto certifikáty:

-          kvalifikovaný, podpisový certifikát na jméno uživatele, který byl zaměstnavatelem pověřen k elektronické komunikaci s portálem ČSSZ (slouží k elektronickému podpisu údajů odesílaného podání)

-          šifrovací certifikát ČSSZ (slouží k zašifrování údajů odesílaného podání)

 

Pro automatické načítání informací o DPN přímo z ePortálu musíte mít kromě stávajícího podpisového certifikátu pro ePodání navíc k dispozici:

- vlastní šifrovací certifikát vyhovující požadavkům NÚKIB podle Doporučení v oblasti kryptografických prostředků: Minimální požadavky na kryptografické algoritmy z 28.11.2018 viz.  https://www.nukib.cz/cs/uredni-deska/

 

Jaký šifrovací certifikát můžete zvolit:

 

Podle oficiální dokumentace ČSSZ „Popis rozhraní eNeschopenky pro zaměstnavatele“, verze 1.2 z 21.11.2019, musí šifrovací certifikát splňovat minimální požadavky NÚKIB (viz informace výše). V současné době lze používat obecně všechny certifikáty, včetně zdarma „SelfSigned“ vygenerovaných počítačem, které splňují předepsanou bezpečnostní úroveň šifrovacích algoritmů.

Na konferenci ČSSZ se softwarovými vývojáři dne 18.12.2019 bylo však konstatováno, že v budoucnu budou akceptovány pouze komerční šifrovací certifikáty následujících tří českých certifikačních autorit, kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb  (zdroj MV ČR):

 

První certifikační autorita, a.s. (I.CA)

Česká pošta, s.p. (PostSignum)

eIdentity a.s.  (QCA)

 

Jako šifrovací certifikát můžete použít tzv. komerční certifikát jedné ze tří výše uvedených certifikačních autorit, který můžete zpravidla přikoupit k Vašemu současnému kvalifikovanému podpisovému certifikátu.  Pro vyzkoušení lze použít také testovací demo certifikát, vystavený obvykle na dobu jednoho měsíce.

 

Samotné vyřízení nového komerčního (šifrovacího) certifikátu lze provést přes počítač online během několika minut, pokud od certifikační autority již vlastníte kvalifikovaný (podpisový) certifikát.  

Předpokládaný termín upgrade mzdového programu Valet Mark je v 1. týdnu roku 2020.