Evidence leasingových smlu a splátek

    Nadstavba systému MARK usnadňuje specifický způsob zpracování evidence a účetnictví leasingových firem. Umožňuje vystavovat a evidovat smlouvy a splátkové kalendáře, evidovat a kontrolovat splátky podle splátkového kalendáře nebo vystavených faktur a výpočet a hromadné zaúčtování časového rozlišení a předpisů splátek.Doplňkem k majetku je evidence pronajatého majetku s výpočtem odpisů podle zvláštních předpisů.