Historie vývoje

  Vývoj systému začíná rokem 1990, kdy ve firmě Valet vzniká první softwarový projekt pro výpočet mezd. Tento projekt byl koncipován jako prostředek pro vedení mzdové a personální evidence a výpočet mezd pro organizace s větším počtem zaměstnaců a se specifickými požadavky na výpočet a skladbu mzdových složek. Podmínkám zpracování velkého počtu zaměstnanců bylo přizpůsobeno uživatelské prostředí tak, aby obsluha programu byla jednoduchá, rychlá a efektivní.

    První instalace byly uvedeny do rutinního provozu v roce 1991. Postupně byl projekt zdokonalován, upravován podle měnících se zákonů a převáděn pod vyšší verze programového prostředí.

    V období let 1993 a 1994 byl projekt doplňován o ostatní oblasti řízení ekonomiky organizace.

    V roce 1994 vznikla firma Valet MT, spol. s r.o., která se stejným autorským týmem pokračuje v rozšiřování a zdokonalování projektů.

    V roce 1995 jsme pomocí programových prostředků Borland Delphi, databázových serverů a technologie klient/server začali převádět stávající projekty do modernější a výkonnější verze, ve kterých jsou zhodnoceny odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti vývojového týmu. Zároveň s převodem do modernější verze jsme připravili verzi kompletního ekonomického systému pro Windows, určenou středním a menším firmám, ve které je zachováno osvědčené uživatelské rozhraní a způsob ovládání z předchozích verzí. Nové verze projektů jsme uvedli na trh v roce 1996.

    V současné době dodáváme kompletní ekonomický informační systém a samostatné agendy (subsystémy) Personální management a Zpracování mezd do firem různých druhů a velikostí.