IS MARK

Systém je složen z několika samostatných a vzájemně provázaných modulů. Základní verze, doplněná o mzdy, sklad, zakázky a majetek,  spolehlivě zajistí kompletní vedení ekonomiky firem.


    Modulární ekonomický informační systém MARK je určen pro PC s 32 bitovým operačním systémem  MS Windows.

            Pro práci s daty technologií klient/server jsou využívány  databázové servery MS SQL, Oracle nebo Interbase. V případě nasazení systému do malých sítí peer to peer nebo na samostatné počítače je se systémem dodáván snadno udržovatelný "databázový engine".          

Systém umožňuje také pořizování dat pomocí internetové aplikace provozované na webovém serveru a vzdáleného přístupu prostřednictvím internetu nebo intranetu nebo prostřednictvím mobilních zařízení na platformě Pocket PC.

    Části systému tvoří jednotný celek, lze je však provozovat také samostatně.Vzájemná datová provázanost jednotlivých částí systému zrychluje práci a omezuje vznik chyb. Všechny moduly obsahují množství standardních tiskových sestav. Pomocí připojených průvodců má uživatel možnost vytvářet a uchovávat vlastní tiskové výstupy a exporty dat (např. pro Word, Excel, Access). Systém lze provázat s různými manažerskými informačními systémypro rozhodování (MIS).

    MARK je odborně posouzen znalci z oboru účetnictví a jeho aktualizace probíhá v souladu s předpisy platnými pro zpracování účetní a mzdové evidence.