Evidence docházky a zpracování úkolových (podílových aj.) mezd

    Jedná se o subsystém, který je určen pro evidenci informací o příchodech a odchodech, směnách, absencích, příplatcích, odpracované době zaměstnanců během celé pracovní doby.
   Umožňuje podrobně sledovat skladbu mzdy a případně rozdělit mzdové náklady podle místa vzniku.
    Výpočet úkolových mezd se provádí buď rozdělením kolektivní úkolové mzdy, nebo pomocí úkolových lístků (pomocí normovaných údajů o pracovních úkonech a na základě počtu odpracovaných hodin zaměstnanců na jednotlivých pracovních úkonech, pracovištích, pracovních operacích nebo výrobních linkách).
   Pokud jsou v docházce k dispozici údaje o normohodinách, lze vyhodnocovat produktivitu práce jednotlivých zaměstnanců nebo organizačních jednotek.
   Informace lze využívat pro zpracování mezd. Tento subsystém lze propojit s elektronickým snímáním identifikačních karet dalších dodavatelů.