Popis k aktualizacím programu prostřednictvím internetu a programu web update

Spusťte modul programu MARK.

Mzdy

V horní nabídce Aktualizace zvolte Vyhledat a nainstalovat aktualizace.

Ostatní moduly programu MARK (kromě modulu Mzdy)

V horní nabídce Servis  zvolte Vyhledat a nainstalovat aktualizace.

Objeví se formulář Web update, ve kterém jsou v horním rámečku zobrazeny aktualizace, které jsou již staženy z internetu a jsou připraveny na Vašem PC k instalaci. Pro vyhledání a stažení nejnovějších aktualizací stiskněte tlačítko Vyhledat na internetové adrese www.valet.cz

 

 

Na obrazovce se zobrazí formulář Valet web update,  kde nyní stisknete tlačítko Vyhledat dostupné aktualizace programu „mzdy“.

V případě, že Vám bude někdy po dohodě s námi zaslán individuální upgrade, do pole Klíč pro individuální web update zapíšete klíč, který Vám bude v daném případě sdělen. Pokračujte stiskem tlačítka Vyhledat dostupné aktualizace programu „mzdy“.

 

 

Program vyhledá dostupné aktualizace. V případě, že budete hledat individuální upgrade přes Klíč pro individuální web update může se v průběhu dotazování objevit hlášení

 chyba při “stažení“ souboru 404 Not Found, toto hlášení ale můžete ignorovat..


Seznam aktualizací, které můžete z webu stáhnout do Vašeho počítače k instalaci se zobrazí v horním rámečku formuláře.  Pokračujte stisknutím tlačítka Stáhnout aktualizace do počítače. Aktualizaci, kterou chcete stáhnout na počítač označíte “fajfkou”  pomocí myši nebo stisknutím mezerníku na řádku dané aktualizace.

 

 

Program provede stažení všech označených aktualizací a nakonec zobrazí informaci Stažení souborů bylo dokončeno. Stiskněte OK.

V průběhu stahování můžete pracovat ve mzdách, protože samotné stahování aktualizací probíhá v samostatném okně, jehož ikonu vidíte na liště.

Po úspěšném stažení souborů a kliknutí na dialogové okno Stažení souborů bylo dokončeno bude formulář Valet web update uzavřen.

Nyní je potřeba stažené aktualizace nainstalovat. Ve mzdovém programu opět klikněte v horní nabídce Aktualizace na Vyhledat a nainstalovat aktualizace. Objeví se znovu formulář Web update, tentokrát ale bude zobrazovat v rámečku aktualizací připravených k instalaci všechny soubory, které jste v předchozím kroku stáhli z webu.

Pokračujte stisknutím tlačítka Instalovat.

 

 

Program ukončí mzdový program a provede instalaci označené aktualizace.  Objeví se formulář instalace Upgrade programu Mark, který už znáte z dřívějších instalací, které jsme dosud rozesílali e-mailem. Pro dokončení instalace stiskněte tlačítko Instalovat.