Popisy instalací programu Mark

1) Instalace na nový počítač pro systémy Windows 7, 8  (32, 64 bit.) ve verzi Pdox  (MARK nebyl na stanici dosud instalován)
2) Instalace na nový počítač pro systém Windows XP ve verzi Pdox  (MARK nebyl na stanici dosud instalován)                                                                                                3) Reinstalace MARKu, instalace po odinstalování předchozí verze (včetně demoverze)
4) Instalace na nový počítač pro verze SQL                                                                     5) Odinstalování programových modulů a dat
6) Instalace upgrade z e-mailu
7) Instalace upgrade prostřednictvím internetu a aplikace WEB UPDATE


1. Instalace na nový počítač pro nove verze systému Windows 7,8  (32,64 bit.) ve verzi Pdox. (MARK nebyl na stanici dosud instalován)

a)  instalace programové části

1.Přihlásit se a instalovat program Mark z instalačního adresáře jako administrátor.

Vložte CD-ROM do mechaniky a vyčkejte. Instalační program se rozběhne sám. Pokud Vám byl zaslán odkaz ke stažení instalace prostřednictvím internetu, proveďte stažení do Vámi zvoleného umístění (adresáře). Instalaci rozbalte a  Spusťte pomocí souboru SETUP.EXE.

Na obrazovce se po spuštění instalace objeví okno Průvodce instalačním programem (InstallShield Wizard). Dále postupujte podle pokynů jednotlivými stránkami průvodce.

            Stiskem tlačítka Další budete pokračovat instalací.
            Stiskem tlačítka Zpět se můžete vrátit na předchozí stránku průvodce.
            Stiskem tlačítka Storno můžete instalaci ukončit.

Typ instalace:
Typická
instalace nainstaluje kompletní program.
Vlastní
instalace umožní určit, které z komponent mají být instalovány. Po stisku tlačítka Další vyberte komponenty, které se mají instalovat. V případě, že již máte na svém počítači nainstalován Paradox nebo jiný produkt firmy Borland, který obsahuje BDE, není nutné instalovat Borland Database Engine.

Po zadání všech vstupních informací do průvodce, proběhne instalace programových souborů.

2.Přesunout nainstalovaný adresář Mark z Program Files do ProgramData.
3.Vytvořit zástupce ke spuštění programu Mark ze složky  \ ProgramData\Valet\Mark\Prg
4.BdeAdmin spustit "jako správce" - nastavit Configuration->Drivers->Native->Paradox-> parametr NetDir C:\ProgramData\Valet
5.Nastavení Bde podle popisu na stránkách http://www.valet.cz/inpage/bde/
6.Ověřit a případně nastavit adresář C:\ProgramData\Valet pro plnou kontrolu uživatelům spouštějící program Mark
7.Spusťte program Mark

Poznámka: pokud nastanou po spuštění programu Mark problémy se zobrazováním češtiny, je potřeba provést toto nastavení:
Spusťte v ovládací panely -> Region a Jazyk -> nastavit češtinu pro- Formát,Lokaci a hlavně  pro NON-UNICODE programy - naleznete u Formatu -> další nastavení !

Upozornění:
Soubor Datapath.ini, který slouží pro připojení k datovému adresáři Mark a je umístěný v programovém adresáři ...Valet\Mark\Set doporučujeme v případě síťové verze definovat následujícím způsobem:

Př.: DATAPATH =\\jméno_serveru\Mark případně DATAPATH =\\IP adresa\Mark  tj. vypsání celé síťové cesty k datovému adresáři Mark.

b) instalace datových souborů

Spusťte utilitu Instdata.exe z adresáře \ ProgramData\Valet\Mark\Prg.
Instalace datových souborů se bude lišit v závislosti na tom, zda již máte datové soubory instalovány (například z dřívější verze programu nebo na jiném počítači v síti) nebo zda instalujete program Mark poprvé.

Instalace prázdných datových souborů

V případě, že instalujete datové soubory zcela nově, vyberte přepínačem možnost Instalovat nové datové soubory pro program MARK a v dalším okně zadejte hlavní adresář (standardně C:\MARK, v případě síťové verze např. \\SERVER\MARK), do kterého chcete datové soubory nainstalovat. Zaškrtněte všechna zaškrtávací políčka odpovídající souborům z agend podle zakoupené licence. Nyní stiskněte tlačítko Pokračovat. Dojde k nainstalování prázdných datových souborů pro jednotlivé agendy.

Propojení s existujícími datovými soubory

V případě, že jste již měli datové soubory dříve nainstalovány a chcete je zachovat (nebo instalujete MARK na další počítač v síti a potřebujete je propojit s daty na jiném počítači), vyberte přepínačem možnost Program MARK připojit již k existujícím datovým souborům. V dalším okně zadejte hlavní adresář (standardně C:\MARK, v případě síťové verze např. \\SERVER\MARK), ve kterém se nacházejí datové soubory, a stiskněte tlačítko Pokračovat. Dojde k propojení instalovaných programů se stávajícími datovými soubory.


2) Instalace na nový počítač pro Windows XP  ve verzi Pdox   (MARK nebyl na stanici dosud instalován)

a)  instalace programové části

Vložte CD-ROM do mechaniky a vyčkejte. Instalační program se rozběhne sám. Pokud Vám byl zaslán odkaz ke stažení instalace prostřednictvím internetu, proveďte stažení  do Vámi zvoleného umístění (adresáře). Instalaci rozbalte a Spusťte pomocí souboru SETUP.EXE.

Upozornění:

Po vložení CD do mechaniky instalační program zkontroluje verzi instalátoru (programu, pomocí něhož bude upgrade instalován) na Vašem počítači. Pokud verze instalátoru na Vašem počítači je nižší než na CD, bude automaticky nainstalována novější verze. V takovém případě po nainstalování počítač ohlásí, že je nutné restartovat počítač. Počítač restartujte. Po opětovném vložení CD do mechaniky se spustí již standardní instalace upgrade.

Na obrazovce se po spuštění instalace objeví okno Průvodce instalačním programem (InstallShield Wizard). Dále postupujte podle pokynů jednotlivými stránkami průvodce.

            Stiskem tlačítka Další budete pokračovat instalací.
            Stiskem tlačítka Zpět se můžete vrátit na předchozí stránku průvodce.
            Stiskem tlačítka Storno můžete instalaci ukončit.

V průvodci budete mimo jiné dotázáni na:
Cílovou složku:
Program MARK je standardně instalován do adresáře C:\Program Files\Valet\Mark. Chcete-li změnit adresář nebo disk pro instalaci, použijte tlačítko Změnit a vyberte jiný adresář.

Typ instalace:
Typická
instalace nainstaluje kompletní program.
Vlastní
instalace umožní určit, které z komponent obsažených na CD mají být instalovány. Po stisku tlačítka Další vyberte komponenty, které se mají instalovat. V případě, že již máte na svém počítači nainstalován Paradox nebo jiný produkt firmy Borland, který obsahuje BDE, není nutné instalovat Borland Database Engine.

Po zadání všech vstupních informací do průvodce, proběhne instalace programových souborů.
Ikony programu MARK jsou standardně instalovány do složky Mark, kterou najdete v nabídce Start/Programy.
Po skončení instalace doporučujeme restartovat počítač.

b) instalace datových souborů

Spusťte program z nabídky Start/Programy/Mark/Účetnictví (nebo Mzdy, ...).
Při prvním spuštění programů MARK po instalaci se nejprve provede test na existenci datových souborů.
Pokud na pevném disku dosud neleží datové soubory ve výchozím adresáři C:\Mark, bude zobrazen dialog pro instalaci datových souborů.
Instalace datových souborů se bude lišit v závislosti na tom, zda již máte datové soubory instalovány (například z dřívější verze programu nebo na jiném počítači v síti) nebo zda instalujete program Mark poprvé.

Instalace prázdných datových souborů

V případě, že instalujete datové soubory zcela nově, vyberte přepínačem možnost Instalovat nové datové soubory pro program MARK a v dalším okně zadejte hlavní adresář (standardně C:\MARK, v případě síťové verze např. \\SERVER\MARK), do kterého chcete datové soubory nainstalovat. Zaškrtněte všechna zaškrtávací políčka odpovídající souborům z agend podle zakoupené licence. Nyní stiskněte tlačítko Pokračovat. Dojde k nainstalování prázdných datových souborů pro jednotlivé agendy.

Propojení s existujícími datovými soubory

V případě, že jste již měli datové soubory dříve nainstalovány a chcete je zachovat (nebo instalujete MARK na další počítač v síti a potřebujete je propojit s daty na jiném počítači), vyberte přepínačem možnost Program MARK připojit již k existujícím datovým souborům. V dalším okně zadejte hlavní adresář (standardně C:\MARK, v případě síťové verze např. \\SERVER\MARK), ve kterém se nacházejí datové soubory, a stiskněte tlačítko Pokračovat. Dojde k propojení instalovaných programů se stávajícími datovými soubory.

3) Reinstalace MARKu, instalace po odinstalování předchozí verze (včetně demoverze)

Použijete-li instalační balíček programu Mark znovu k instalaci na stejném počítači, budou Vám nabídnuty možnosti Změnit, Opravit, Odstranit.
Vyberete-li možnost Změnit nebo Opravit, dojde k reinstalaci (odinstalování a znovunainstalování) systému.
Pak je nutné provést kontrolu, případně změnu nastavení BDE, kterou proveďte dle popisu uvedného zde:

http://www.valet.cz/inpage/bde/

Vyberete-li možnost Odstranit, odstraníte instalaci Marku. V případě, že jej znovu nainstalujete, je nutné ručně opravit nastavení BDE (viz popis výše). Po odinstalování MARKu zůstane totiž v registrech Windows zápis o výchozím nastavení BDE, které se pak použije při nové instalaci MARKu. MARK však používá jiné nastavení, proto je třeba BDE upravit

4) Instalace na nový počítač pro verze SQL

V případě potřeby instalace propgramu Mark ve variantě SQL prosím kontaktujte hot-line podporu společnosti.

5) Odinstalování programových modulů a dat

Odinstalování můžete provést po opětovném spuštění instalace. Vložte CD-ROM do mechaniky a vyčkejte. Instalační program se rozběhne sám. Pokud by se tak nestalo, v nabídce Start/Spustit... odešlete příkaz D:\SETUP.EXE (přičemž jako D:\ je označena Vaše CD jednotka). Pokud Vám byl zaslán odkaz ke stažení instalace prostřednictvím internetu, opětovnou instalaci  Spusťte z patřičného adresáře pomocí souboru SETUP.EXE.

Na obrazovce se po chvíli objeví okno Průvodce instalačním programem. Z nabízených možností vyberte Odstranit. Dále postupujte podle pokynů jednotlivými stránkami průvodce.

Odinstalovat programy můžete také jiným způsobem. Vyberte složku Tento počítač dále Ovládací panely a volbu Přidat nebo ubrat programy. Poklepejte na řádek Mark. Budete dotázáni, zda chcete smazat vybranou aplikaci. Odpovězte stiskem tlačítka Ano.

Potom je nutné ještě smazat adresáře s daty a starými parametry, například pomocí Průzkumníku. Adresář se starými daty najdete obvykle v umístění C:\MARK. Staré parametry najdete v umístění C:\Program Files\Valet (pro Windows XP) nebo C:\Program Data\Valet (pro Windows 7,8). Po odstranění těchto složek nezapomeňte vysypat koš.

Pokud již máte na počítači nainstalovanou demoverzi a chcete ji znovu instalovat, doporučujeme provést nejdříve odinstalování.

6) Instalace upgrade z e-mailu

Upgrade je rozdělen do několika částí. Všechny části uložte do stejného adresáře (resp. pracovní složky), například do složky Dokumenty nebo do adresáře C:\TEMP nebo do libovolné jiné pracovní složky. Soubory je možno také uložit na diskety (velikost souboru je maximálně 1,4 MB) a přenést na jiný počítač.

Příklad odkazů:
http://www.valet.cz/UpgMarkUcto4XXX-X.001

http://www.valet.cz/UpgMarkUcto4XXX-X.002
http://www.valet.cz/UpgMarkUcto4XXX-X.003
http://www.valet.cz/UpgMarkUcto4XXX-X.exe

Po uložení všech částí spusťte soubor s příponou EXE (nebo popisem Aplikace), například poklepem myší na tento soubor v průzkumníku.

Průběh instalace:
Na obrazovce se po spuštění objeví okno s názvem Upgrade programu Mark, ve kterém zkontrolujte údaj Umístění programu Mark. Pokud jste při instalaci programu zachovali adresář dle popisu tj. C:\Program files\Valet\Mark\Prg (pro Win XP) nebo C:\Program Data\Valet\Mark\Prg (pro Win7,8), nabídne Vám upgrade automaticky tento adresář. Pokud jste ale instalaci provedli do odlišného adresáře, zadejte správné umístění, například pomocí tlačítka vyhledat, kde vyhledejte a vyberte cílový adresář, ve kterém jsou programy umístěny. (Přesné umístění programu naleznete ve vlastnostech zástupce nebo ikony pro spuštění programu.) Stiskem tlačítka Instalovat provedete kompletní instalaci programových modulů. Stiskem tlačítka Zpět ukončíte instalační program.

Instalační program kontroluje, zda byly nainstalovány všechny části upgrade, a v případě chyby vypíše upozornění.

Po nainstalování spusťte upgradovanou agendu.

Pokud bude aplikace požadovat Kontrolu verze souborů, proveďte ji. Na otázku, zda si přejete opravit datový soubor, odpovězte stisknutím tlačítka ANO VŠEM. Po kontrole a reindexaci bude agenda automaticky ukončena.

! - PRO SÍTĚ -  Pokud máte nainstalován program na více počítačích (v síti) a v datovém adresáři existuje adresář Upgrade, instalační program ho nabídne v Umístění programu Mark. Po instalaci stačí spustit z jednoho počítače agendu a provést Kontrolu verze souborů. Při spouštění z dalších počítačů se nakopíruje nový program z adresáře Upgrade na stanice.