Evidence majetku

Agenda majetku zajišťuje evidenci všech druhů majetku, jejich pohybu (změna umístění, převody mezi středisky, odpovědnými osobami), způsobu pořízení, vyřazení a technického zhodnocení a všech variant účetních a daňových odpisů včetně možnosti jejich pozastavení.
    Lze také plánovat odpisy majetku (pomocí automatických výpočtů i ručně) na libovolný počet let dopředu.
    Pomocí definovatelných tiskových výstupů můžete získat inventurní soupisy, místní seznamy, evidenční karty, přehledy nákladových a daňových odpisů, seznamy přírůstků a úbytků a odepsaného majetku a další sestavy.
    Přírůstky a úbytky majetku, převody mezi středisky a účetní odpisy jsou automaticky zaúčtovávány do účetnictví.