Elektronické podávání ONZ, ELDP, PVPOJ,NEMPRI – NASTAVENÍ

Z programu Mark lze přímo provádět odesílaní e-podání na portál VREP. Níže je uveden postup, jak provést instalaci a nastavení.

Seznam e-podání:

ONZ - oznámení o nástupu do zaměstnání

ELDP - evidenční list důchodového pojištění

PVPOJ - přehled soc.pojistného

NEMPRI - příloha k žádosti o dávku nem.poj.

Instalace certifikátů a podpisových klíčů na počítač

Pokud jste zaregistrování na ČSSZ a máte vygenerovaný podpisový klíč můžete nyní přistoupit k instalaci a nastavení všech ostatních náležitostí pro elektronické posílání.

Registrace knihovny capicom.dll:

Postup pro novější  64 bit. verze Windows 7, 8 :

1. Stáhnout CAPICOM z adresy http://www.valet.cz/ftp/capicom_dc_sdk.msi

2. Nainstalovat CAPICOM

3. Cmd jako správce (případně Total Comander spustit jako správce tj. pravé tlačítko na myši  volba  "spustit jako správce" a následně v dosovském řádku spustit registraci knihovny).

4. Otevřít adresář do kterého se knihovna nainstalovala

např.: cd c:\Program Files (x86)\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 SDK\Lib\X86\

5. Spustit v adresáři z příkazového řádku příkaz regsvr32.exe capicom.dll

6. Po úspěšné registraci dojde k hlášení, že knihovna capicom.dll byla registrována.

 Postup pro starší 32 bit. verze Windows :

Na počítači, ze kterého budou odesílány el.podání (služby ONZ, ELDP, PVPOJ, NEMPRI)  zkopírujte do adresáře  \Windows\system32 soubor capicom.dll (knihovna). Tento soubor můžete stáhnout z http://www.valet.cz/ftp/capicom.dll

Knihovnu je potřeba zaregistrovat. To provedete tak,  že z hlavní lišty nabídky Windows zvolíte Start, dále Spustit a do příkazového řádku napíšete: regsvr32.exe capicom.dll, pokud vše proběhne v pořádku, objeví se hlášení : Provedení DllRegisterServer v capicom.dll se zdařilo popř. se toto hlášení objeví v anglickém jazyce.

 

Pokračujte instalací šifrovacího certifikátu (případně dalších certifikačních autorit), který můžete stáhnout ze stránek https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni (šifrovací certifikát vydává ČSSZ).

Po dvojím kliknutím myši na souboru obsahující šifrovací certifikát se zobrazí informace o certifikátu. Pokračujte stisknutím tlačítka Nainstalovat certifikát. Zobrazí se Průvodce importem certifikátu. Pokračujte stisknutím tlačítka Další. Nyní změňte volbu na Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti.

Po stisknutí tlačítka Procházet vyberte složku Osobní a pokračujte stiskem tlačítka Další. Pokračujte stiskem tlačítka Dokončit.

Následně nainstalujte podpisový klíč (obvykle soubor označený jménem pověřené osoby, vystavují ho certifikační autority za poplatek: PostSignum apod.)

Po dvojím kliknutím myši na tomto souboru se zobrazí informace o certifikátu. Pokračujte stisknutím tlačítka Nainstalovat certifikát. Zobrazí se Průvodce importem certifikátu. Pokračujte stisknutím tlačítka Další. Změňte nastavení Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti. Po stisknutí tlačítka Procházet vyberte složku Osobní a pokračujte stiskem tlačítka Další. Pokračujte stiskem tlačítka Dokončit.

Pokud bude provádět službu e-podání více uživatelů, každý uživatel by měl mít svůj podpisový klíč  a tento podpisový klíč nainstalovaný na počítači.

Po nainstalování certifikátu z bezpečnostních důvodů proveďte zálohu kompletního podpisového klíče. Postup naleznete na internetových stránkách certifikačních autorit vydávající podpisové klíče (certifikáty) :

http://www.postsignum.cz/files/navody/zaloha_klice/index.html

http://www.ica.cz/Prenos-certifikatu.aspx

Nastavení elektronického podávání ONZ, ELDP,PVPOJ,NEMPRI :

Nyní je potřeba nadefinovat parametry odesílání  v programu Mark:

Po otevření agendy e-podání v horní liště v nabídce Záznam vyberte Nastavit parametry komunikace se serverem portálu (VREP).

Vyberte způsob odeslání :
Internetem na portál e-podání (VREP)

Paměťové médium, zašifrovaný soubor

Doplňte URL adresu pro odeslání: https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission

V případě, že bude provádět více uživatelů odesílání e-podání, zaškrtněte volbu
Certifikáty individuálně podle kódu uživatele

Jako Název úložiště certifikátu pro elektronický podpis vyberte složku My.
Vyberte Certifikát (obvykle označen jménem pověřené osoby).

Jako Název úložiště certifikátu pro zašifrování před odesláním vyberte složku My.
Vyberte Certifikát (obvykle označen viz obrázek níže).

 

Po doplnění údajů na stránce stiskněte tlačítko Pokračovat.  Na další straně doplňte:
- Uživatelský identifikátor 
- není nutné vyplňovat - portálu VREP tento údaj nepoužívá
- Variabilní symbol
organizace
- Heslo 
- není nutné vyplňovatportálu VREP tento údaj nepoužívá .

Pokud zaškrtnete zaškrtávací políčko Ukládat heslo do parametrů, zadané heslo se zapamatuje a nebude nutné je znovu doplňovat. Je pak ale možné, že jiný pracovník bude moci odeslat e-podání, aniž by byl nucen heslo zadat.

Na poslední straně přepněte přepínač na Trvale uložit hodnoty parametrů a stiskněte tlačítko Pokračovat. Doporučujeme po definování parametrů uzavřít okno agendy e-podání.

Po správném nastavení parametrů můžete začít odesílat e-podání za předpokladu, že máte také správně doplněné informace na záložce Organizace.

Tento postup proveďtě pro každou agendu za kterou chcete provádět el.odesílání.

Odesílání e-podání prostřednictvím datové schránky nebo 602FormFilleru

V programu Mark byla doplněna možnos provést export do XML souboru pro účely odeslání prostřednictvím 602FormFilleru nebo datové schránky.

V jednotlivých agendách e-podání lze pomocí nabídky Záznam/Exportovat označené záznamy do XML souboru (případně Záznam/Uložit XML do souboru pro 602FormFiller) soubor XML uložit a následně jej odeslat rovnoou prostřednictvím datové schránky nebo načíst do formuláře určeného pro 602 Form Filler a odeslat jej pak odsud.

Výhodou tohoto způsobu odeslání e-podání je to, že není potřeba použití podpisového a šifrovacího certifikátu.