Skladová evidence a výrobky

   řeší evidenci zásob materiálu a zboží v průměrných nebo pevných cenách.
   Počet skladů je omezen na 99 a je možno dělat převody zásob mezi sklady.
   Stav skladové zásoby lze sledovat nejen podle registračních čísel (skladových karet nebo čárových kódů zboží), ale také podle umístění zásoby na skladě nebo podle dalších atributů – například rozměrů nebo barvy. Taktéž je možno vést přesnou evidenci každého jednotlivého kusu včetně výrobního čísla, atestu, jakosti, od koho je nakoupen a komu byl prodán aj.
   Kompletní obchodní případ je sledován v agendách PoptávkyPřijaté objednávky, kde lze evidovat a zpracovávat požadavky zákazníků na prodej nebo výrobu zboží, rezervaci a následné vyskladnění a prodej. V rámci obchodního případu je kromě poptávaného a objednaného zboží evidována také rezervace zásoby, kompletní průběh výroby včetně přesunů zboží, výdej zboží, dodací list a také tisk náležitých dokladů na základě uživatelem definovaných formulářů.
    Agenda Vydané objednávky umožňuje vystavovat objednávky na doplnění skladu vůči dodavatelům. Zároveň umožňuje automaticky vystavit příjemku na zboží dodané na základě objednávky.
   Přímo ze skladu lze také vystavovat faktury, dodací listy a pokladní doklady na základě výdejky. Do dodacího listu a následně i dokladu o prodeji lze doplňovat i neskladové položky (práce, dopravné, poštovné atd.).
   Při prodeji je možno využívat ceníku až s 10 kategoriemi prodejních cen přičemž odběrateli může být poskytována různá sleva na různé skupiny zboží. Prodejní cenu lze měnit i přímo při výdeji zboží nezávisle na ceníku. Ceník lze udržovat také pro různé cizí měny.
   V modulu skladové evidence je také k dispozici evidence výroby na průvodních listech výrobků s automatickým generováním všech dokladů; od rezervace přes přesuny materiálu až po jeho spotřebu a příjem hotových výrobků.
    Přehledy výdejů, příjmů a skladových obratů, přehledy nákupů a prodejů podle firem, skladové karty, inventurní soupisy, sumární sestavy požadavků na doplnění stavu zásob na základě jejich poklesu pod stanovené minimální množství, ceníky a další sestavy lze kdykoliv vytisknout.