Popis nastavení BDE

Vážení uživatelé,

   níže uvádíme doporučené nastavení databázového engine BDE.

Zkontrolujte, případně nastavte databázový engine takto:

1) Vyhledejte BdeAdmin.exe  a dejte volbu spustit "jako správce" - týká se zejména Win 7, 8, 10.
(V případě, že je nutné nainstalovat znovu BDE, lze jej stáhnout zde http://www.valet.cz/ftp/bde.zip.)

2) Přesuňte se na záložku Configuration a otevřete složku System a dále INIT.

3) V pravé části okna se zobrazí nastavené hodnoty. Zde přepište hodnoty v definici uvedené v tabulce (viz obrázek):

 

parametr

hodnota

LOW MEMORY USAGE LIMIT

64

MAXBUFSIZE

4096

MAXFILEHANDLES

48

MEMSIZE

32

MINBUFSIZE

128

SHAREDMEMSIZE

4096

Po nadefinování nových parametrů okno uzavřete křížkem. Při uzavírání budete dotázáni, zda chcete nově nadefinované parametry uložit. Odpovězte stisknutím tlačítka Yes. Další zobrazené hlášení je pouze informativní a zrušte je stisknutím tlačítka OK.