Podmínky poskytování servisní služby "Analýza příčiny chyby v datech"
------------------------------------------------------------------------
Provádění analýzy a opravy datových souborů programu Valet MARK není
součástí služby "hot-line" poskytované v rámci paušálního poplatku.
Služba je poskytována zpravidla jako služba placená hodinovou sazbou
podle ceníku Valet MT, spol. s r.o. za práce na pracovišti dodavatele.

Servisní služba "Analýza příčiny chyby v datech" je poskytována
bezplatně pouze v případě, že problém v datech byl způsoben chybou v
programu.

Pokud zákazník objedná službu "Analýza příčiny chyby v datech" a
nepodaří se určit příčinu problému do 3 hodin práce, dodavatel služby
kontaktuje zákazníka a domluví další postup. Zákazník má v takovém
případě možnost stornovat svůj požadavek na analýzu a případnou
následnou opravu datových souborů a služba je poskytnuta zdarma.