Nejčastěji kladené otázky

Nejčastěji kladené otázky v souvislosti s nastavením a odesíláním ONZ, ELDP elektronicky

OBECNÉ CHYBY – platí pro ELDP i ONZ:
1. Po odeslání dávky  dochází v on-line komunikaci k neustálému opakování hlášení „ ...soubor byl serverem zaznamenán...“ (v záznamu zaměstnance v části Zpracování serverem PVS v poli  Stav se po ukončení přenosu objeví číslo 2

2. Při odesílání přihlášek – se objeví chyba – „kontrola digitálního podpisu selhala“. Čím to může být způsobeno, když už byly v pořádku odeslány RELPD a Hromadný sběr?
3. Chybové hlášení v nastavení parametrů pro komunikaci s PVS– „třída nebyla zaregistrována“

4. Při odesílání prostřednictvím PVS  nám mzdový program hlásí chybu. Chyba však není popsána. Popis průběhu zpracování:
5. Výsledkem podání je chybová zpráva: "Zprávu nelze dešifrovat."
6. Jsme zaregistrovaní jako zástupci a chceme nastavit komunikaci s PVS pro elektronické odesílání.
7. Chyba při odesílání, chybí element na nejvyšší úrovni  „Chyba při načtení xml zprávy ze serveru VREP!“
8. Počítač hlásí při odeslání chybu s podpisovým klíčem – „The signer´s certificate in not valid for signing“ – podpisový klíč není platný pro podepisování
9. Jak se přenáší nastavení el.předávání RELDP a přihlášek,odhlášek na nový počítač (starý se vyřazuje).
10. Nelze provést odeslání na PVS, objeví se hlášení:

CHYBY způsobené v souvislosti s odesíláním ONZ:
11. Používám už RELDP a budu také používat přihlášky, odhlášky

12. Osoba bydlí v obci, která nemá žádné ulice. Co vyplnit do políčka „Ulice“?
13. Přihlášky - není tam datum nástupu a datum výstupu a druh důchodu..
14. Chybové hlášení Pole „Místo narození“ nemá správnou délku
15. Tisk přihlášky, odhlášky
16. Přihlášky zpět s chybou „údaj důchod pobíráno od má hodnotu s nesprávnou délkou“
17. V některých případech je možné po dohodě s ČSSZ všechny změny za předcházející měsíc nahlásit až měsíc následující.
Seznam za červenec, získaný pomocí zadání parametrů: změny od 1.7. 2005 do 31.7.2005,není úplný tím, že je-li přijat zaměstnanec v jednom měsíci a zároveň propuštěn, pak je možné jej jen přihlásit. Jak správně provést odhlášení.

18. Ve mzdách při vystavování ELDP, máme případ kdy už byl úspěšně odeslán ELDP a nyní byl doúčtován příjem (proplacení dovolené) u zaměstnance. Potřebujeme vystavit opravný ELDP, ale při pokusu zkopírování potřebného ELDP (klávesou F5) se program zeptá zda chceme ELDP zkopírovat do nového záznamu při odsouhlasení však napíše:
Chyba při vyprázdnění "ReldpXml"! Záznam RELDP již byl odeslán na PVS.

19. Chci dopsat do pole Předpokládaný měsíční hrubý příjem slovy "více jak 400"

CHYBY způsobené v souvislosti s odesíláním ELDP: (pozn. odkaz směřuje na stránky ČSSZ)
http://www.cssz.cz/tiskopisy/ELDP_2004/dotazy_RELDP.asp


 

 OBECNÉ CHYBY – platí pro ELDP i INZ

1. Po odeslání dávky  dochází v on-line komunikaci k neustálému opakování hlášení „ ...soubor byl serverem zaznamenán...“ (v záznamu zaměstnance v části Zpracování serverem PVS v poli  Stav se po ukončení přenosu objeví číslo 2

Odpověď:
V takovém případě je potřeba po nějaké chvíli komunikaci pomocí tlačítka Přerušit ukončit a postupovat dle popisu v dokumentu Upgrade Mzdy 6_2005.doc – bod 2.3.


 

2. Při odesílání přihlášek – se objeví chyba – „kontrola digitálního podpisu selhala“. Čím to může být způsobeno, když už byly v pořádku odeslány RELPD a Hromadný sběr?

Odpověď:
Tato chyba naznačuje, že došlo v systému Windows k porušení Vašeho podpisového certifikátu. Překontrolujte si v nastavení programu Mark, zda skutečně máte vybraný pro podepisování Váš osobní certifikát. O jeho funkčnosti se můžete přesvědčit jeho vyexportováním se soukromým klíčem do formátu .PFX z Internet Exploreru (Nástroje->Možnosti internetu->Obsah->Certifikáty). Jestliže při exportu certifikátu dojde k chybě, je Váš certifikát v systému porušený a je třeba ho ze záložního souboru s příponou .PFX, obsahujícím soukromý klíč, (který jste si měla po jeho prvním nainstalování do systému vytvořit) přeinstalovat. Nevlastníte-li zálohu Vašeho podpisového certifikátu se soukromým klíčem, budete si muset zažádat o vystavení nového podpisového certifikátu.


 

3. Chybové hlášení v nastavení parametrů pro komunikaci s PVS– „třída nebyla zaregistrována“

Odpověď:
Nedošlo k zaregistrování knihovny capicom.dll v systému Windows. Bližší postup je uveden v dokumentu Upgrade Mzdy 6_2005.doc – bod 2.2.1.


 

4. Při odesílání prostřednictvím PVS  nám mzdový program hlásí chybu. Chyba však není popsána. Popis průběhu zpracování:

- komunikace se serverem PVS
- poté ihned chybové hlášení „…chyba při zpracování serverem PVS (neúspěšné zpracování)"

Probíhá odeslání pokynů k výmazu pomocných souborů…

Chyba při zpracování záznamů“

-popis chyby - bez záznamu
-protokol  - prázdný

Odpověď:
S největší pravděpodobností nemáte přihlášenou službu Nemoc.poj. na PVS pod uživ.identifikátorem a heslem který používáte při odesílání, je třeba se připojit na www.podani.gov.cz a zde si přihlásit novou službu ! (při přihlášení vyžaduje reg.č. a VS  oba údaje jsou přidělený sociálkou).
Přihlášení k dané službě je ještě další krok po registraci přihl.,odhl. na OSSZ.
Na portále jsou evidovaní uživatele a každý z těchto uživatelů musí mít přihlášenou danou službu. Pro ELDP je to důchodové pojištění, pro přihlášky / odhlášky je to nemocenské pojištění.

Další možné příčiny:
Chybně nastavené parametry komunikace PVS. Ověřte správnost zadání uživatelského identifikátoru, hesla a VS.


 

5. Výsledkem podání je chybová zpráva: "Zprávu nelze dešifrovat."

Odpověď:
Nemáte správně nastavený šifrovací certifikát v parametrech komunikace pro PVS. Podrobný popis instalace a nastavení šifrovacího certifikátu naleznete v dokumentu Upgrade Mzdy 6_2005.doc – bod 2.2.1.
Ujistěte se proto, že byl k zašifrování skutečně použit šifrovací certifikát vystavený na internetových stránkách ČSSZ (http://www.cssz.cz/tiskopisy/ELDP_2004/definice_datoveho_souboru.asp)


 

6. Jsme zaregistrovaní jako zástupci a chceme nastavit komunikaci s PVS pro elektronické odesílání.

Odpověď:
Pro podávání jako zástupce musí být splněny následující podmínky:
1.       Obě organizace musí být zaregistrovány na PVS. Jedna jako organizace, druhá jako zástupce.
2.       Organizace si musí vyměnit identifikátor zástupce a zastupovaná organizace musí tento identifikátor použít pro povolení zastupování. 3.       Zástupce při podávání používá variabilní symbol zastupované organizace a své přihlašovací    údaje.

Konkrétní příklad uveden na internetových stránkách :     

http://www.sbs.siemens.cz/web/odvetvi/faqs/odpovedi


 

7. Chyba při odesílání, chybí element na nejvyšší úrovni  „Chyba při načtení xml zprávy ze serveru PVS!“

Odpověď:
Zkontrolujte nastavení URL adresy pro odesílání v natavení parametrů pro komunikaci, měla by tam být nastavena tato adresa : https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission


 

8. Počítač hlásí při odeslání chybu s podpisovým klíčem – „The signer´s certificate in not valid for signing“ – podpisový klíč není platný pro podepisování

Odpověď:
Mezi vygenerováním žádosti a aktivací podpisového klíče nesmí dojít k přeinstalování PC ani ke změně Vašeho přístupového hesla.
Je-li Vaše PC připojeno k síti pomocí produktů Novell Netware může aktivace selhat. Odhlašte se od této sítě a poté aktivujte certifikát.
Používáte-li operační systém Windows NT nebo starší, aktivujte svůj klíč pomocí programu Certreq, neinstalujte certifikát přes např.Internet Explorer. Držte se striktně návodu pro operační systémy starší než Windows 2000 na
http://www.cssz.cz/tiskopisy/ELDP_2004/podminky_pro_org/instalace.asp .


 

9. Jak se přenáší nastavení el.předávání ELDP a ONZ na nový počítač (starý se vyřazuje).

Odpověď:
Pro nastavení elektronického předávání RELDP, popř. přihlášek, odhlášek musíte provést stejný postup instalace dle popisu jako při původní instalaci. Problém může být v podpisovém klíči, kdy podpisový klíč musíte s původní stanice vyexportovat jako exportovatelný klíč v podobě pfx (podrobnosti o exportování podpisové klíče je popsán na stránkách ČSSZ) a tento klíč v podobě pfx můžete importovat na novou stanici.


 

10. Nelze provést odeslání na VREP, objeví se hlášení:

 „Chyba v načtení xml zprávy ze serveru VREP!"
V řetězci byl očekáván literál, nebyly však nalezeny počáteční uvozovky.

Line1
<font face=“arial „ size=2 > error 8004e0

Odpověď:
Chybové hlášení  souvisí s problémy na serveru VREP, je potřeba počkat a vyzkoušet odesílání později.


 

 

                        CHYBY způsobené v souvislosti s odesíláním ONZ

11. Používám už ELDP a budu také používat ONZ

Odpověď:
Nastavení parametrů komunikace se serverem PVS si můžete zkontrolovat s evidenčními listy. Pokud se jedná o stejnou osobu, která zasílá evidenční listy a tato osoba bude zasílat i ONZ, tak nastavení parametrů je úplně stejné. Pokud se jedná o osobu jinou, tak rozdíl v nastavení je pouze v podpisové certifikátu.


 

12. Osoba bydlí v obci, která nemá žádné ulice. Co vyplnit do políčka „Ulice“?

Odpověď:
Do políčka „Ulice“ zkopírujte název obce.
Stejně je třeba postupovat ve vyplnění políčka „Ulice“ v údajích o organizaci (záložka organizace).


 

13. Přihlášky - není tam datum nástupu a datum výstupu a druh důchodu..

Odpověď:
Je potřeba kliknout na druhou záložku 4 až 7


 

14. Chybové hlášení Pole „Místo narození“ nemá správnou délku

Odpověď:
V tomto datovém poli je možné použít pouze hodnotu o maximální délce 20 znaků.


 

15. Tisk přihlášky, odhlášky

Odpověď:
Přihlášku ani odhlášku z programu nevytisknete. Nikde v propozicích nebylo, že by se měl tisknout opis pro založení ve firmě, tak jak tomu bylo u RELDP. Doporučujeme zákazníkům, aby si vytiskli Doplněné podání, které obdrží e-mailem od ČSSZ. To slouží jako potvrzení toho, že lidé s přiděleným ID byli na ČSSZ zaznamenaní.

V dalším upgrade programu bude tisk přihlášek přímo z programu umožněn.


 

16. Přihlášky zpět s chybou „údaj důchod pobíráno od má hodnotu s nesprávnou délkou“

Odpověď:
Chyba je v programu a to v tom, že datum Důchod přiznán od, které je zadáno v personální kartě přebere do agendy Přihlášek ve stejném formátu, jako je zadán na kartě. Správně by mělo datum Důchod pobírán od na přihlášce být ve formátu DD.MM.RRRR - 10 znaků (tj. např. 01.01.2005 a ne 1.1.2005). Chybu odstraníme ji v nejbližším upgrade programu MARK Mzdy.

Jedná se o údaj nepovinný, takže se nemusí vůbec uvádět. Vymažte tedy datum z této kolonky a záznam odešlete znovu. Informaci o nepovinnosti tohoto je ověřena pracovníkem ČSSZ zabývajícím se  elektronickým odesíláním přihlášek, odhlášek.


 

17. V některých případech je možné po dohodě s ČSSZ všechny změny za předcházející měsíc nahlásit až měsíc následující.
Seznam za červenec, získaný pomocí zadání parametrů: změny od 1.7. 2005 do 31.7.2005,není úplný tím, že je-li přijat zaměstnanec v jednom měsíci a zároveň propuštěn, pak je možné jej jen přihlásit. Jak správně provést odhlášení.

Odpověď:
V případě, že má zaměstnanec v rámci zadaného období nástup i výstup tzn. je potřeba zaslat přihlášku i odhlášku, tak program předbídne pouze jeden záznam, a to v tomto případě přihlášku. Odhlášku vystavíte tak, že přes Záznam/Nový záznam - s vyplněnými údaji zaměstnance zadáte parametr Číslo zaměstnance. Program Vám vytvoří druhý záznam s  předbídnutými údaji - bude zde už i datum výstupu, ale ručně musíte vybrat Typ 2 - odhláška.

Problém je zapsán k problémům k řešení a pokusíme se jej vyřešit v dalším upgrade programu.


 

18. Ve mzdách při vystavování ELDP, máme případ kdy už byl úspěšně odeslán ELDP a nyní byl doúčtován příjem (proplacení dovolené) u zaměstnance. Potřebujeme vystavit opravný ELDP, ale při pokusu zkopírování potřebného ELDP (klávesou F5) se program zeptá zda chceme ELDP zkopírovat do nového záznamu při odsouhlasení však napíše:
Chyba při vyprázdnění "ReldpXml"! Záznam RELDP již byl odeslán na PVS.

Odpověď:
Předpokládáme, že v kolonce stav máte hodnotu 1 - Úspěšně zpracováno serverem PVS. Tuto hodnotu je potřeba dočasně změnit na -1. Zkopírujte si celé ID (doporučujeme postup - vstupte do kolonky ID a zadejte postupně: HOME, Shift+End, Ctrl+C - aby se celé ID zkopírovalo). Přes nabídku Záznam/Vybraným záznamům ručně opravit "status zpracování PVS"/Všem záznamům s hodnotou Id rovnou - tady dejte Ctrl+V a zkopíruje se Vám celé ID. Změnit hodnotu status na zadejte -1 Chyba, vráceno PVS a klikněte na Upravit status. Nyní můžete údaje zaměstnance zkopírovat, opravit a zaslat znovu.
Potom však nezapomeňte stejným způsobem zpět změnit status na původní 1 - Úspěšně zpracováno serverem.
Jiná možnost postupu je založit Záznam/Nový záznam - prázdný a zde všechny hodnoty vyplnit ručně.
Problém je zapsán k problémům k řešení a pokusíme se jej vyřešit v dalším upgrade programu


 

19. Chci dopsat do pole Předpokládaný měsíční hrubý příjem slovy "více jak 400"

Odpověď:
Do kolonky se nepodaří zapsat slova „více jak“. Jedná se o údaj nepovinný, takže pole nemusí být vůbec vyplněno. Informaci o nepovinnosti tohoto je ověřena pracovníkem ČSSZ zabývajícím se  elektronickým odesíláním přihlášek, odhlášek.