Evidence zakázek

    Evidence zakázek sleduje průběžné plnění zakázek a také umožňuje jejich postupnou fakturaci. Zakázku lze rozčlenit na jednotlivé operace s využitím číselníku prací a činností. Při tvorbě ceny zakázky lze využít vytvořených ceníků zboží a služeb.
    Pro manažery zakázek je určeno sledování nákladů a výnosů jednotlivých zakázek přímo v této agendě.