Webová aplikace k prohlížení mzdových a personálních údajů  (ValetMark PaM WebApp)

Aplikace je určena například pro vedoucí pracovníky. Umožňuje jim nahlížet do dat zaměstnanců, případně uchazečů o zaměstnání, a dělat výběry z dat, aniž by měli přístup přímo do personálního či mzdového programu.

         Jedná se o webovou aplikaci. Uživatel má aplikaci přístupnou odkudkoliv, kde má k dispozici internet a funkční internetový prohlížeč.

         Podřízené zaměstnance může mít vedoucí pracovník pro lepší orientaci seskupené do skupin. Skupiny může tvořit i několik středisek. Výběry údajů pak lze provádět v právě zvolené skupině zaměstnanců.

         Volbou období lze ovlivnit zobrazení nejen aktuálních údajů, ale kdykoliv je možné zobrazit údaje platné ke zvolenému období, například mzdové zařazení zaměstnance v předchozích obdobích.

Hlavními částmi aplikace jsou agendy:

Zaměstnanci – zobrazení a výběr všech potřebných údajů o zaměstnancích, jejich pracovních poměrech a dokumentech

Uchazeči – zobrazení a výběr všech potřebných údajů o uchazečích o zaměstnání

Reporting – výběr údajů podle předem definovaných zadání reportů

Zaměstnanci

         V zobrazeném seznamu zaměstnanců lze seřazovat záznamy (zaměstnance) podle vybraných sloupců (např. podle příjmení, osobního čísla, druhu prac. poměru, funkce atd.), nebo provést výběr, případně omezit množství zobrazených záznamů nastavením filtrů podle zvolených podmínek.

 

Uživatel má také možnost nastavit vzhled seznamu, například určit viditelné sloupce, ukotvit zvolené sloupce, nastavit šířků sloupců atd.

Příklad filtrování:                                      

 

  Zvolení zobrazených sloupců:

         Po zvolení zobrazení detailu zaměstnance se zobrazí údaje vybraného zaměstnance seskupené na jednotlivých záložkách podle jejich významu.

          Na záložce Zaměstnanec jsou uvedené základní údaje o zaměstnanci, například osobní číslo, jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail, druh důchodu, řidičský průkaz. Na další záložce je seznam rodinných příslušníků.

Na záložce Vzdělání jsou nejen informace o průběhu vzdělání a nejvyšším dosaženém vzdělání, ale důležitou skupinu informací tvoří tzv. kvalifikační způsobilosti. Jedná se o informace o absolvovaných školeních, atestačních zkouškách, kurzech a jiných formách zvyšování kvalifikace zaměstnance. Součástí údajů o kvalifikaci je také datum platnosti kvalifikace, případně její stupeň.

Záložka Zdraví obsahuje záznamy o absolvovaných zdravotních prohlídkách, jejich platnosti a ceně. Zároveň zobrazuje informace o zdravotních omezeních zaměstnance a o omezení pracovní schopnosti.

 

Na záložkách Pracovní poměr a Organizační zařazení jsou údaje týkající se pracovního poměru: druh pracovního poměru, datum jeho začátku, datum ukončení, druh pracovní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou, pracovní smlouva platná do, týdenní pracovní doba skutečná, denní pracovní doba, délka zkušební doby, zařazení na organizační jednotku, do kategorie, funkce, na pracovní místo, plánovací kalendář, typ pracovní doby, směnný provoz, údaje o nároku, čerpání a zůstatku dovolené atd.

Záložka Mzdové zařazení obsahuje údaje o druhu a typu mzdy, zařazení do tarifní třídy a stupně, výši základní mzdy, případně výši přiznaných příplatků ke mzdě.

U každého zaměstnance lze zobrazit, vytisknout nebo případně stáhnout archivované dokumenty, např. pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám, mzdové výměry, dotazníky, atestace, apod.

 

Uchazeči

V agendě Uchazeči je zobrazen seznam uchazečů o zaměstnání, ze kterého lze vybírat prostřednictvím filtrů nejvhodnější uchazeče pro přijetí do zaměstnání (např. podle předpokládaného zařazení, praxe atd.).

V detailu záznamu o uchazeči jsou zobrazeny podobné informace, jako o zaměstnanci, včetně vzdělání a zdravotní způsobilosti, doplněné například o informaci, zda se jedná o absolventa školy (bez předchozího zaměstnání), nebo informaci o praxi či předpokládaném zařazení uchazeče apod.

Součástí je také evidence archivovaných dokumentů (např. dotazníky, pozvánky, odpovědi, atd.).

Reporting

Prostřednictvím reportingu lze podle předem definovaných zadání reportů zobrazovat výběry z dat, například konec zkušebních dob, konec pracovních smluv na dobu určitou, narozeniny, zůstatky dovolené, ukončení pracovních poměrů atd.

Zobrazený výběr lze vytisknout nebo exportovat do zvoleného formátu (pdf, csv, xls, rtf, tiff), případně následně odeslat jako přílohu e-mailem.