Personální management

1. Nelze upravovat objekt v zadání formuláře tiskové sestavy

Při pokusu o úpravu objektu v zadání formuláře se nezobrazí okno s vlastnostmi objektu, ale objekt zmodrá a ná monitoru se objeví hlášení "Range Check Error" Problém souvisí s konfliktem na síti. Problém se vyřeší restartem celé sítě včetně serveru. Potom bude možné vybraný objekt opravovat