Databáze tiskových sestav ke stažení pro data ve formátu SQL pro modul personalistika


1. Seznam zaměstnanců se změnou mzdových složek, které jsou uloženy v historii

Sestava umožňuje tisknout seznam zaměstnanců se změnou mzdových složek, které jsou uloženy v historii. Sestava je ve dvou variantách. V setřídění podle čísla zaměstnance nebo v setřídění podle příjmení zaměstnance.

setřídení podle čísla zaměstnance

 

                               Zkopírovat definici zadání
                  zkopírovat definice zadání
 

 

setřídení podle příjmení zaměstnance

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

2. Seznam zaměstnanců, kteří v zadaném měsíci a roku dosáhnou určitého počtu odpracovaných let v podniku

Sestava obsahuje číslo a jméno zaměstnance, nástup do podniku, datum jubilea a počet odpracovaných let, počet zaměstnanců.

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

3. Filtr pro seznam propuštěných zaměstnanců

Filtr umožňuje zobrazit v seznamu zaměstnanců pouze propuštěné zaměstnance.

V Editaci personálních údajů je potřeba zrušit zaškrtnutí políčka "Jen aktivní".

Pokud v personalistice nepoužíváte odkazy na číselníky pracovních a funkčních míst je potřeba deaktivovat jejich používání v Nastavení parametrů programu. Na záložce Parametry označte myší zaškrtávací políčka Nepoužívat číselník funkčních (pracovních) míst.

Filtr lze zapnout (pokud stojíte v záhlaví zaměstnance) pomocí kombinace kláves Ctrl+F7, nebo z horní nabídky Zpracování/Vyhledání - filtr. Na záložce "Filtr-seznam zadání" stiskněte tlačítko "Vybrat ze seznamu zadání". Poté na vybraném zadání zmáčkněte funkční tlačítko F9, kterým zaktivujete filtr.

Filtr vypnete pomocí kombinace kláves Alt+F7.

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání