Ostatní


1. Nelze zapisovat číselné údaje
Pří vyplňování číselných údajů program nereaguje na informace z klávesnice, funguje pouze ENTER a ESCAPE

Zřejmě máte vypnutou numerickou klávesnici. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka Num Lock u numerické klávesnice. Nesvítí-li, stiskněte klávesu NumLock. .

2. Chybové hlášení "Insufficcient memory for this operation"
Při ukládání akce se objeví chybové hlášení "Insufficcient memory for this operation".   

Hlášení znamená nedostatek paměti počítače pro provedení akce. Může se jednat o nedostatek operační paměti, pak ukončete některé ze spuštěných aplikací, které zrovna nepoužíváte. Nebo se jedná o nedostatek místa na pevném disku, kde si operační systém vytváří odkládací soubor (obvykle na disku C). Na disku by se mělo stále udržovat volné místo 100MB a více


3. Chybové hlášení "Access violation"
Při práci v programu chybové hlášení "Acces violation".   

Jedná se o všeobecné chybové hlášení operačního systému. Pokud je to možné, pak standardně ukončete program, znovu ho spusťte a proveďte reindexaci. V některých případech je nutné počítač restartovat, nebo jej úplně vypnout a zapnout a po spuštění programu provést reindexaci

.