Příjem  e - Podání bude z technických důvodů omezen

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování e - Podání na ČSSZ od čtvrtka 5. 6. 2014 cca 12 h do úterý 10. 6. 2014 cca 12 h mimo provoz.

Po dobu této odstávky nebude možné zasílat e - Podání na Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).

Podání zaslaná prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS) nebudou DIS-systémem zpracována a podávající nebudou dostávat zpětnou informaci (protokol) o výsledku zpracování. e - Podání zaslaná prostřednictvím ISDS budou po zprovoznění DIS systému postupně zpracována a podávající klienti obdrží zprávu o výsledku zpracování, proto není nutné odesílat datovou zprávu znovu.

Za případné komplikace se elektronicky podávajícím klientům omlouváme a děkujeme za pochopení


Zdroj:  http://www.cssz.cz/cz