1. Číselník bankovních účtů

Sestava umožňuje vytisknout obsah číselníku bankovních účtů včetně zkratek, kterých je využíváno v programu k označení jednotlivých bankovních účtů.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

.
2. Přesčasová práce po měsících se zůstatky

Sestava umožňuje vytisknout přehled přesčasové práce, kde jsou v jednotlivých sloupcích měsíce leden až prosinec a také sumární sloupce celkové přesčasové práce a zůstatku do zákonného limitu.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

3. Seznam narozenin zaměstnanců za vybraný měsíc

Sestava umožňuje vytisknout seznam zaměstnanců, kteří mají ve vybraném měsíci narozeniny i s datem jejich narození.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

4. Nemocnost zaměstnanců za celý kalendářní rok

Sestava  vytiskne seznam zaměstnanců, rozdělený podle středisek, kteří čerpali nemocenské dávky. Vytiskne počet dnů a hodin nemocenské a procento nemocnosti ve vztahu k fondu pracovní doby souhrnně za celý kalendářní rok.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

5. Nemocnost zaměstnanců za aktuální kalendářní měsíc
Sestava; vytiskne seznam zaměstnanců, rozdělený podle středisek, kteří čerpali v aktuálním měsíci nemocenské dávky. Vytiskne počet dnů a hodin nemocenské a procento nemocnosti ve vztahu k fondu pracovní doby.
 
6. Pracovní smlouva jako stránkový dokument
 

Sestava  umožňuje vytisknout pracovní smlouvu pro zvoleného zaměstnance. Text smlouvy je vzorový, který si můžete upravit dle vlastních požadavků na obsah i formu.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

7. Čerpání dovolené po měsících

Sestava  umožňuje vytisknout pracovní smlouvu pro zvoleného zaměstnance. Text smlouvy je vzorový, který si můžete upravit dle vlastních požadavků na obsah i formu.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

.
8. Výpis položek zadaných v kartě projekty

Sestava  vypíše přehled mzdových položek zadaných do mzdy pomocí projektů. Při jejím tisku si můžete zvolit, za který kalendářní měsíc se přehled vytiskne.

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

9. Přehled vybrané mzdové položky od počátku roku

Sestava  tiskne přehled vybrané mzdové položky od počátku kalendářního roku rozdělený podle středisek. Vybranou mzdovou položku zadáte v definici sloupců sestavy a po spuštění tisku se vám zobrazí přehled zadané mzdové položky.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

10. Štítky aktivních zaměstnanců

Sestava  vytiskne štítky se jménem a číslem aktivních zaměstnanců ve vybraných střediscích.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

11. Přehled čerpání náhradního volna

Jedná se o kontrolní sestavy čerpání náhradního volna zaměstnanci. Je ve dvou variantách. Přehled podle příjmení zaměstnanců a přehled podle středisek.

 

Přehled podle příjmení

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

 

Přehled podle středisek

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání


12. Přehled pro penzijní připojištění

  Penzijní připojištění celkové - tato sestava vyčíslí, kolik celkem Vaše firma přispěla jednotlivým zaměstnancům na penzijní připojištění za celý rok. 

Penzijní připojištění - nedaňové náklady - tato sestava vypíše všechny zaměstnance, u kterých přesáhl příspěvek zaměstnavatele 3% celkového základu SP zaměstnance za celý rok a vyčíslí, kolik z celkových nákladů je nutné převést mezi nedaňové náklady.

Penzijní připojištění celkové

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

 

Penzijní připojištění - nedaňové náklady

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

 

13. Přehled čerpání přesčasů

Jedná se o kontrolní sestavy čerpání přečasů zaměstnanci. Je ve dvou variantách. Přehled podle příjmení zaměstnanců a přehled podle středisek.

 

 

Přehled podle příjmení

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

 

Přehled podle středisek

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

14. Sestavy pro průměrný přepočtený počet zaměstnanců

ZPS-povinný podíl - pomocná sestava pro výpočet průměrného počtu zaměstnanců a povinného podílu
ZPS-zaměstnanci se ZPS - pomocná sestava pro výpočet průměrného počtu zaměstnanců se ztíženou pracovní schopností
ZPS-formulář - formulář pro tisk

 

ZPS-povinný podíl Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

 

ZPS-zaměstnanci se ZPS Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání
ZPS-formulář Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

 

15. Přehled zameškaných hodin z důvodu nemoci

Sestava vytiskne počet zameškaných hodin z důvodu nemoci, setříděné podle kódu dávky.
Může sloužit k další analýze nemocnosti nebo k výběru neodpracovaných hodin z důvodu nemoci jen pro určitý kód dávky.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

.

16. Přehled mzdových položek s vlivem na rozdíl hrubé mzdy a základu ZP

Sestava umožňuje tisk přehledu mzdových položek ze zpracovaných mezd, které mají vliv na rozdíl hrubé mzdy a základu zdravotního pojištění u jednotlivých zaměstnanců.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

.
17. Přehled mzdových položek s vlivem na rozdíl hrubé mzdy a základu SP

Sestava umožňuje tisk přehledu mzdových položek ze zpracovaných mezd, které mají vliv na rozdíl hrubé mzdy a základu sociálního pojištění u jednotlivých zaměstnanců.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

18. Přehled čistého příjmu a nemocenských dávek za období
 

Sestava umožňuje vytisknout přehled příjmů a nemocenských dávek za období, která je potřebná pro vyplňování formuláře "Potvrzení o příjmech", který je potřebný pro dávky státní sociální podpory.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

19. Změna směrového kódu banky IPB z 5100 na 0300 v bankovních účtech zaměstnanců

Změna směrového kódu banky IPB z 5100 na 0300 v bankovních účtech zaměstnanců

Pro naše uživatele jsme připravili sestavu, která hromadně změní v bankovních účtech zaměstnanců směrový kód IPB (5100) na nový platný směrový kód ČSOB (0300).

Od 28.5.2001 skončila platnost směrového kódu banky IPB a Poštovní spořitelny pro bezhotovostní platby. Nadále budou společně s ČSOB vystupovat pod jednotným kódem 0300.

Minimálně rok bude fungovat v bankách automatizovaný převodní můstek, kterým budou platby označené kódem 5100 přesměrovány do ČSOB.

Sestavu nahrajte do Výběrů a exportů dat podle návodu (Jak naimportovat zadání) a spusťte. Provedení změny směrového kódu je provázeno oknem s hlášením “Error creating cursor handle.” Toto hlášení potvrďte tlačítkem OK.

wpe4.jpg (4679 bytes)

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

.
20. Srážky zaměstnanců - splácení pohledávek
 

Sestava  umožňuje vytisknout pracovní smlouvu pro zvoleného zaměstnance. Text smlouvy je vzorový, který si můžete upravit dle vlastních požadavků na obsah i formu.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

21. Rodinní příslušníci - 18 let

Sestava vypíše seznam rodinných příslušníků (ze záložky Děti), kteří dosáhnou v zadaném období 18 let věku.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

.

22. Podklady pro výpočet průměrů na nemoc v roce 2004

Sestava zobrazí seznam zaměstnanců, kteří vytiskne podklady pro výpočet průměru na nemoc po zaměstnancích. Sestavu nahrajte do výběru a exportu dat v programu mzdy

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

 

.
23. Průměry na nemoc v roce 2004

Sestavu nahrajte do standardních tiskových sestav v programu Mzdy.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

.
24. Minimální hodinový průměr na dovolenou v roce 2006

Sestava zobrazí seznam zaměstnanců, kteří mají v aktuálním měsíci nižší průměr na dovolenou než je zadaná částka (minimální mzda). Sestavu nahrajte do výběru a exportu v programu Mzdy.

 

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

Pro minimální mzdu platnou od 1.1.2006

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

Pro minimální mzdu platnou od 1.7.2006

.