Majetek

1.MAJETEK - Odepisovaný drobný investiční majetek
Jak vést v majetku odepisovaný drobný investiční majetek, který se do daňových nákladů dává naráz ale účetně jste se rozhodli jej odepisovat například 2 roky.
Majetek se zavede jako investiční majetek, na záložce Popis zaškrtněte políčko “drobný majetek”. Jako daňový odpis vyberte jakoukoli variantu, účetní zvolte individuální na vámi zvolený počet let nebo zvolte roční procento odpisů. Pak nechejte vypočítat odpisy pro aktuální rok a ručně opravte částku daňového odpisu (celá pořizovací cena). Tím daňově odepíšete majetek najednou a účetně jej budete odepisovat po více období.

2.ÚČETNICTVÍ/MAJETEK - Prodej neodepsaného majetku
Auto je majetkem firmy. Po dvou letech odepisování je v průběhu roku prodáno. Jak zaúčtovat odpisy, vyřazení a prodej.
 

1. V případě prodeje majetku v průběhu roku si firma může dát do nákladů polovinu ročního odpisu.
2. Jakmile je uskutečněn prodej, vyřadí firma auto z evidence v pořizovací ceně a zúčtuje do nákladů zůstatkovou cenu.
3. Do výnosů zaúčtuje cenu, za kterou bylo auto prodáno.

Příklad: pořizovací cena 350 000 Kč
odpisováno 2 roky zrychleně 218 750 Kč
prodejní cena 250 000 Kč
vedeno na účtě 022
1. odpis letošní 43 750 Kč 551000 082000
2.a vyřazení 350 000 Kč 082000 022000
2.b náklad - zůstatková cena 87 470 Kč 541000 082000
3. tržba za prodej 250 000 Kč 311000 641000

Řešení problému v Evidenci majetku:

Daný problém je vhodnější vyřešit přímo v modulu Evidence majetku, kde v seznamu majetku vyberte prodávaný majetek.

    Na kartě Odpisy ručně opravte hodnoty letošního daňového a účetního odpisu. (1. řádek výše uvedené tabulky). Daňový na polovinu a účetní podle počtu měsíců v užívání.
    Na kartě Pohyby zadejte nový pohyb - prodej a v části zaúčtování zadejte správný účet pro vyřazení majetku. (řádek 2a tabulky)
    Mezerníkem založte na kartě Odpisy nový záznam o odpisech v aktuálním roce - typ záznamu zvolte 203-odpis zůstatku a doplňte hodnotu odpisu a zaškrtněte políčko "oprava čísel účtů", doplňte čísla účtů.  (řádek 2b tabulky).

    Při pravidelném měsíčním zaúčtování pohybů majetku bude účetní doklad obsahovat zaúčtování vyřazení prodaného majetku (řádky 1, 2a, 2b z výše uvedené tabulky).