1. Jak naimportovat zadání do výběru a exportu dat

Nejprve si zkopírujte zadání vybrané sestavy na svůj pevný disk.
Spusťte vybraný programový modul a v něm nabídku "Výběr a export dat". V pravé části zobrazeného okna jsou navigační tlačítka. Zmáčkněte tlačítko "Kopie zadání", jako směr kopírování zvolte "Importovat zadání" a v části "Disk, adresář a jméno souboru" najděte na svém disku soubor se zkopírovaným zadáním sestavy. a potvrďte zkopírování. V následujícím okně vyplňte název zadání tak, jak chcete aby se vám zobrazovalo, případně můžete zvolit skupinu zadání, do které má být sestava zahrnuta a nakonec opět potvrďte. Tisková sestava se vám zobrazí ve vámi zvolené skupině se zvoleným názvem připravená k použití.

2. Jak naimportovat zadání do Filtrů pro výběr záznamů

Nejprve si zkopírujte zadání vybrané sestavy na svůj pevný disk.
Spusťte vybraný programový modul a v něm nabídku "Filtry pro výběr záznamů". V pravé části zobrazeného okna jsou navigační tlačítka. Zmáčkněte tlačítko "Kopie zadání", jako směr kopírování zvolte "Importovat zadání" a v části "Disk, adresář a jméno souboru" najděte na svém disku soubor se zkopírovaným zadáním filtru, a potvrďte zkopírování. V následujícím okně vyplňte název zadání tak, jak chcete aby se vám zobrazovalo, případně můžete zvolit skupinu zadání, do které má být filtr zahrnut a nakonec opět potvrďte. Filtr se zobrazí ve zvolené skupině připravený k použití.

 UPOZORNĚNÍ! Pokud v seznamu filtrů nebo sestav nemáte žádné zadání, program Vám neumožní provést kopii (import) nového zadání. Je potřeba vytvořit nové zadání, pojmenovat jej a teprve potom Vám program umožní provést kopii zadání.

3. Export, import zadání standardních tiskových sestav

Zadání sestav (účetní tiskové sestavy, sestavy z faktur, z pokladních dokladů, adresáře firem)  lze exportovat a importovat podobně jako zadání ve Výběru a exportu dat.

Tlačítkem Export můžete zadání sestavy uložit ve formátu souboru VLT a dále ho například poslat mailem nebo přenést na disketě. V dohledávacím poli Disk, adresář, jméno souboru můžete změnit název a cestu ukládaného souboru po stisku tlačítka se třemi tečkami.

Tlačítkem Import se nahrává nachystané zadání sestavy do programu. V dohledávacím poli Disk, adresář, jméno souboru nastavte po stisku tlačítka se třemi tečkami cestu a název importovaného souboru.