Vrácení DPH zahraníčním fyzickým osobám zprostředkovatelem

    Nadstavba systému MARK určená pro zprostředkovatele zabývající se vracením DPH za zboží zakoupené v ČR zahraničním fyzickým osobám.
- evidence příkazních smluv mezi zahraniční fyzickou osobou a zprostředkovatelem k vrácení DPH
- automatická fakturace částek DPH prodejcům
- zaúčtování vystavených faktur a sledování jejich úhrad
- sledování všech úhrad na příkazních smlouvách